Bureau Krediet Registratie
Bureau Krediet Registratie
Bureau Krediet Registratie

Bureau Krediet Registratie

Het Bureau Krediet Registratie (BKR), gevestigd te Tiel, houdt van elke persoon met een in Nederland afgesloten Krediet een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Het gaat onder andere om afgesloten kredietcontracten, zoals leningen en creditcards en debet-faciliteiten op betaalrekeningen. Telecommunicatiebedrijven die zijn aangesloten bij BKR kunnen hun telefoonabonnementen laten registreren. Naast registratie van kredieten en telefoonabonnementen, worden ook betalingsachterstanden op deze contracten geregistreerd.Van ongeveer 11 miljoen consumenten zijn bij BKR kredieten geregistreerd. De bedoeling van deze administratie is de kredietwaardigheid te kunnen beoordelen van mensen die een lening aanvragen. Het geregistreerd zijn van een betalingsachterstand bij een persoon is voor de meeste geldverstrekkers een reden om geen lening aan deze persoon te verstrekken.

Het BKR stelt dat het bijdraagt aan het voorkomen van een maatschappelijk probleem, door consumenten te beschermen tegen overkreditering (teveel lenen). Daarnaast worden financiele instellingen beschermd tegen kredietnemers die hun leningen niet kunnen aflossen. Elk jaar worden ongeveer 1 miljoen nieuwe kredieten bij het BKR geregistreerd. Gegevens over een lening worden bewaard tot 5 jaar na afloop van het contract. Hypotheken worden niet geregistreerd, tenzij de lener zijn termijnen niet betaalt.

Het BKR werd in 1965 opgericht door de Nederlandse banken en financiele dienstverleners. Er werken ongeveer 100 medewerkers op het kantoor in Tiel. Er zijn anno 2003 circa 250 aangesloten instellingen. Elke instelling met een Bankvergunning is wettelijk verplicht aangesloten bij de BKR. Het zijn echter niet alleen banken die zijn aangesloten, ook Postorder, Telecombedrijven en leasemaatschappijen zijn aangesloten. Deze laatsten registreren doorgaans echter alleen wanneer er achterstanden ontstaan.

De banken vragen van iedereen die een lening of een product aanvraagt waarop de bank potentieel een kredietrisico kan lopen (een bankrekening zonder debetfaciliteit valt hier ook onder!) gegevens op bij het BKR. Het BKR oordeelt niet zelf, maar stelt slechts de gegevens ter beschikking aan de bank. Het BKR behandelt ongeveer 15 miljoen aanvragen per jaar. De BKR brengt de aangesloten instellingen ongeveer 42 eurocent per aanvraag in rekening. Van die inkomsten bedruipt de organisatie zich. Daarentegen vergoedt BKR de registraties van contracten aan de deelnemers.

Geregistreerd worden kredieten met een minimale looptijd van 3 maanden, die zijn verleend aan een natuurlijke persoon (inclusief bijvoorbeeld ondernemersmet een eenmanszaak, en die tussen een bepaalde ondergrens en bovengrens liggen. De geregistreerde kredietgegevens zijn:
- De hoogte van het krediet
- Het moment waarop het krediet ontstond
- De voorziene laatste aflossingsmaand
- De daadwerkelijke laatste aflossingsmaand
- De kredietsoort
- Eventuele bijzonderheden in de aflossing van het krediet

Het register bevat naast de kredietgegevens slechts de volgende persoonsgegevens:
- Achternaam
- Voorletter(s)
- Geboortedatum
- Adres
- Woonplaats

Zaken als inkomen, huurschuld, belastingschuld of onbetaalde rekeningen bij het energiebedrijf staan niet geregistreerd. Ook studiefinancieringen van de Informatie Beheer Groep worden niet door het BKR geregistreerd.

De consument kan inzage vragen in zijn dossier en zo nodig een verzoek indienen om deze te laten corrigeren. Daarnaast kan hij navragen welke instellingen in de afgelopen 12 maanden zijn dossier hebben opgevraagd. Als zou blijken dat het dossier ten onrechte is opgevraagd dan wordt volgens het BKR een zware boete opgelegd aan de betreffende instelling. Vaak is een afgewezen lening voor de consument aanleiding om inzage te vragen. In 2001 gebeurde dat 52.000 keer. In 2006 betaalden 117.000 consumenten de gevraagde 4,50 euro om hun eigen gegevens in te zien.

Het BKR bevat geen gegevens die duidelijk maken hoeveel een persoon maandelijks aan aflossing van een lening kan betalen, hoogstens bevat het een mogelijke indicatie hiervoor. Daarnaast zijn zaken als hypotheken, huurschulden, schulden bij het energiebedrijf, en andere betalingsachterstanden niet in het Centraal Krediet Informatiesysteem van het BKR opgenomen. Er zijn plannen om zulke gegevens te gaan registreren, zodat beter aan het oorspronkelijke doel van het BKR - het tegengaan van overkreditering - kan worden voldaan.

Bron: Wikipedia

Geld lenen